Giá chén bát cố định cao cấp 2 tầng- inox bóng 700 – Cái

2,040,000.00

còn 1000 hàng