Giá chén bát cố định cao cấp 2 tầng- inox bóng 800 – Cái

2,170,000.00

còn 1000 hàng