Giá di động nâng hạ 2 tầng 2 khay hứng nước, nan dẹt nan mờ 800 – Cái

10,200,000.00

còn 1000 hàng